Jour dygnet runt på: 0480-49 90 50
Öppet mån-ons: 9-14

Auktoriserad Begravningsbyrå SBF

Jour dygnet runt, nå oss på: 0480-49 90 50 | Öppet mån-ons: 9-14 eller enl. överenskommelse.

img-1Auktorisation

Slottsalléns Begravningsbyrå i Kalmar är auktoriserad, detta innebär att vi för kundens säkerhet omfattas av Sveriges Begravningsbyråers Förbunds (SBF) reklamationsnämnd.

Reklamationsnämnden består av experter i konsumentfrågor, en representant från SBF, två advokater, en erfaren begravningsentreprenör och två representanter från Sveriges största pensionärsorganisationer. Var femte år genomförs en kontroll av att begravningsbyrån uppfyller kraven för auktorisation.

Varför välja auktoriserad begravningsbyrå?

Det är en fråga om trygghet att välja en auktoriserad begravningsbyrå. En auktoriserad begravningsbyrå måste följa SBF:s stränga regler när det gäller bland annat:

  • tystnadsplikt
  • etik
  • prisinformation
  • arbetsmetoder
  • utbildning

Alla auktoriserade begravningsbyråer omfattas också av en ansvarsförsäkring som garanterar trygghet vid bouppteckning eller arvskifte. Auktoriserade begravningsbyråer hjälper även till med efterforskningar och alla nödvändiga handlingar rörande utfallande försäkringar och depositioner.

Läs mer om tryggheten i att välja en auktoriserad begravningsbyrå.

Vilka begravningsbyråer är auktoriserade?

Idag finns drygt 400 auktoriserade begravningsbyråer i Sverige. Samtliga av dessa har en tydlig skyltning där du återfinner auktorisationssymbolen. Gemensamt för dessa byråer är att de alla är privatägda företag som ingår i en gemenskap. Detta för att i alla lägen kunna hålla högsta kvalitet och professionalism utan att förlora det personliga engagemanget.