Jour dygnet runt på: 0480-49 90 50
Öppet mån-ons: 9-14

Auktoriserad Begravningsbyrå SBF

Jour dygnet runt, nå oss på: 0480-49 90 50 | Öppet mån-ons: 9-14 eller enl. överenskommelse.

juridikJuridik

Förvaltning av dödsboet

Förvaltningen av dödsboet brukar vanligtvis lösas inom familjen. Det är också möjligt att överlåta dödsboet till en boutredningsman. Detta görs antingen genom att lämna fullmakt till någon man själv utser eller så utser tingsrätten en sådan.

Testamente

Många väljer att upprätta ett testamente som reglerar vem som skall ärva vad. Eftersom originaltestamenten inte finns registrerade vid någon myndighet kan vi på Slottsalléns Begravningsbyrå erbjuda dig trygg förvaring och bevakning av testamentet, och se till att anhöriga meddelas om testamentets existens vid ett dödsfall.

Bouppteckning

En bouppteckning är en handling som nästan alltid måste upprättas inom tre månader efter dödsfallet. I bouppteckningen antecknas vilka som är dödsbodelägare samt vilka tillgångar och skulder som finns i dödsboet. Bouppteckningen registreras vid skatteverket.

Arvskiftet

När bouppteckningen har registrerats vid skatteverket skall, om ni är två eller fler delägare i dödsboet, ett arvskifte upprättas. Arvskiftet är en handling vari man fördelar de tillgångar som finns mellan delägarna i dödsboet.

 

Vi hjälper naturligtvis även till med detta om man så önskar.
Välkommen att kontakta oss!