Jour dygnet runt på: 0480-49 90 50
Öppet mån-ons: 9-14

Auktoriserad Begravningsbyrå SBF

Jour dygnet runt, nå oss på: 0480-49 90 50 | Öppet mån-ons: 9-14 eller enl. överenskommelse.

familj

Planera begravning – Hur gör jag nu?

Att mista en nära vän eller anhörig är en av livets mest omvälvande händelser.

Därför är det helt naturligt att man känner sig osäker och orolig inför sådant man ska ta hand om. Om personen som avlidit finns på vårdhem eller sjukhus är det oftast inte något som är brådskande. Har personen avlidit i hemmet eller på annat ställe ska man först kontakta läkare som konstaterar dödsfallet. Läkaren bedömer om obduktion behövs för att säkerställa dödsfallsorsaken. När läkare varit på plats kontaktar ni Begravningsbyrån som ombesörjer transporten av den avlidne. Vi har jour dygnet runt och vi hämtar den avlidne så fort vi kan i samråd med anhöriga. Den avlidne transporteras till ett bårhus (vanligtvis på lasarettet) i väntan på bisättning.

Med skriften ”Hur gör jag nu” hoppas vi att du ska få svar på dina första frågor. Skriften kan läsas här eller laddas ner i PDF-format, men du kan också beställa den kostnadsfritt från SBF.

Ladda ner ”Hur gör jag nu”