Jour dygnet runt på: 0480-49 90 50
Öppet mån-ons: 9-14

Auktoriserad Begravningsbyrå SBF

Jour dygnet runt, nå oss på: 0480-49 90 50 | Öppet mån-ons: 9-14 eller enl. överenskommelse.

roses

Att tänka på vid dödsfall

Vid ett dödsfall är det inte alltid så lätt att tänka klart och rationellt, och det är lätt att glömma bort saker som måste ordnas. Som en hjälp kan ni komma in till vår begravningsbyrå i Kalmar och hämta broschyren ”Att komma ihåg vid dödsfall”, eller se vår checklista längre ner.

En del ordnas automatiskt vid dödsfall

När en läkare har konstaterat dödsfallet skickar han eller hon ett dödsbevis till skattemyndigheten. Därefter meddelar skattemyndigheten dödsfallet till övriga myndigheter inom stat, kommun och landsting.
Tänk på att post och reklam kan komma i den dödes namn ett bra tag efter dödsfallet. Detta beror på att direktreklamföretagen inte hinner uppdatera sina register så snabbt som man ibland skulle önska.

Att tänka på – checklista

För att hjälpa er att komma ihåg sådant som måste ordnas vid dödsfall har vi har skapat en checklista. Alla punkter kanske inte gäller för er men kan vara värdefulla att tänka på.

Avsluta medlemskap i föreningar

Tänk på att avsluta den avlidnes medlemskap i olika föreningar eftersom detta inte görs automatiskt. Det kan också vara bra att kontakta dessa föreningar av andra skäl, till exempel om föreningens medlemmar vill sända blommor eller närvara vid begravningen.

Kom också ihåg att

 • Tömma kylskåp och slänga sopor
 • Vattna blommor
 • Ta hand om husdjur
 • Sänka värmen i hemmet
 • Förebygga inbrott genom att ställa timer mm.
 • Hämta tillhörigheter på sjukhuset
 • Meddela hemtjänst och städbolag
 • Meddela hemsjukvården
 • Återlämna handikapphjälpmedel och larm
 • Lämna överbliven medicin till apoteket
 • Lämna vapen till polisen
 • Hämta inlämnad tvätt eller film
 • Makulera ID-kort, pass och körkort
 • Avsluta eller överföra eventuella abonnemang
 • Samla in reservnycklar
 • Flytta felparkerad bil
 • Ändra gravrättsinnehavare till gravar den avlidne har skött om