Jour dygnet runt på: 0480-49 90 50
Öppet mån-ons: 9-14

Auktoriserad Begravningsbyrå SBF

Jour dygnet runt, nå oss på: 0480-49 90 50 | Öppet mån-ons: 9-14 eller enl. överenskommelse.

pathBegravningsceremonin

Hur en begravningsceremoni går till kan variera beroende på om den avlidne är medlem i Svenska Kyrkan eller något annat samfund.

Om den avlidne är medlem i Svenska Kyrkan hålls vanligtvis en begravningsgudstjänst enligt svenska kyrkans ordning i kyrka, kapell eller på krematoriet.

Man kan också välja att ha en borgerlig begravningsceremoni, om den avlidne inte är medlem i Svenska Kyrkan eller frikyrkosamfund. Vi tillgodoser även, så långt det är möjligt, önskemål att ha akter enligt andra trosinriktningars ordning.

Vi på begravningsbyrån i Kalmar bokar tid, plats, officianter och musiker enligt önskemål.