Jour dygnet runt på: 0480-49 90 50
Öppet mån-ons: 9-14

Auktoriserad Begravningsbyrå SBF

Jour dygnet runt, nå oss på: 0480-49 90 50 | Öppet mån-ons: 9-14 eller enl. överenskommelse.

gravsattning

Gravsättning

Gravsättning innebär att en kista eller urna placeras i graven. Gravsättning av kista sker oftast i direkt anslutning till begravningsceremonin. Vid gravsättning av urna och gravsättning i minneslund sker gravsättningen under andra förhållanden.

Gravsättning av urna – urngravsättning

Gravsättning av urna kallas för urngravsättning. Vid urngravsättning brukar endast någon eller några anhöriga närvara. Urngravsättningen bokas på kyrkogårdsförvaltningen antingen av anhöriga själva eller av begravningsbyrån.

Gravsättning i minneslund

Eftersom minneslunden är en anonym gravplats får anhöriga inte närvara vid gravsättning i minneslund. Anhöriga får heller inte veta var askan gravsatts. När gravsättningen har skett får anhöriga ett meddelande från kyrkogårdsförvaltningen.

Övriga gravsättningar

Om man önskar annan gravsättning, exempelvis till sjöss, måste man söka tillstånd hos länsstyrelsen.