Jour dygnet runt på: 0480-49 90 50
Öppet Öppet för besök enligt överenskommelse.

Auktoriserad Begravningsbyrå SBF

Jour dygnet runt, nå oss på: 0480-49 90 50 | Öppet för besök enligt överenskommelse.

Testamente i KalmarJuridik

Förvaltning av dödsboet

När en människa dör uppstår många praktiska saker att ta itu med. Först och främst skall någon eller några förvalta boet, d.v.s. ta hand om post, betala räkningar, säga upp abonnemang mm. I många fall löser man det inom familjen men ibland finns varken tid eller ork för detta. Då kan man överlåta detta uppdrag till en boutredningsman, antingen genom att lämna fullmakt till någon man själv utser eller så utser tingsrätten en sådan.

Här kan du ladda ner vår broschyr ”Juridik vid dödsfall” för mer information.

Bouppteckningen

Bouppteckningen är en handling som ska upprättas inom tre månader efter dödsfallet. I bouppteckningen antecknas vilka som är dödsbodelägare samt vilka tillgångar och skulder som fanns i dödsboet på dödsdagen. Bouppteckningen registreras vid Skatteverket.

Dödsboanmälan

När boet inte har andra tillgångar, bankmedel och lösöre, än att de täcker kostnaden för begravning och gravsten kan man i stället för en bouppteckning ansöka hos kommunen om att göra en dödsboanmälan. Det är kommunen som gör denna dödsboanmälan.

Om det finns en fastighet bland tillgångarna måste en bouppteckning alltid göras.

Arvskifte

Om boet består av flera dödsbodelägare skall ett arvskifte göras. Arvskiftet är en handling som reglerar hur arvet skall fördelas mellan delägarna.

Testamente

Många väljer att upprätta ett testamente som reglerar vem som skall ärva. Familjesituationen är idag i många fall mer komplicerad än tidigare. Oavsett vilket eller vilka skäl som finns för att skriva testamente bör man söka professionell hjälp. Det uppstår alldeles för ofta situationer där felaktigt eller bristfälligt skrivna testamenten inte får avsett utfall då man inte känt till de lagregler som påverkar arvet. Dessutom bör testamentet vara utformat så att tolkningsproblem inte uppstår.

Originaltestamenten finns inte registrerade vid någon myndighet. Därför är det extra viktigt att testamentet förvaras på ett bra sätt så att originalet kommer fram vid ett dödsfall. En kopia räcker som regel inte. Mot en avgift erbjuder vi en trygg förvaring och bevakning av testamentet.

Vill du hjälp med detta klicka här

 

Välkommen att kontakta oss!