Jour dygnet runt på: 0480-49 90 50
Öppet Öppet för besök enligt överenskommelse.

Auktoriserad Begravningsbyrå SBF

Jour dygnet runt, nå oss på: 0480-49 90 50 | Öppet för besök enligt överenskommelse.

gravsattning

Gravsättning

Gravsättning är när en kista eller urna placeras i graven. Gravsättning av kista sker oftast i direkt anslutning till begravningsceremonin. Gravsättning av urna bokas på kyrkogårdsförvaltningen/pastorsexpeditionen av anhöriga själva eller via begravningsbyrån. Vid urngravsättning brukar oftast bara den närmsta familjen närvara. Om man önskar gravsättning på andra ställen än kyrkogården exempelvis till sjöss, måste man ansöka om tillstånd hos länsstyrelsen.

Kistgrav/urngrav

Gravplatsen är avsedd för en eller flera kistor/urnor och upplåts med en gravsättstid på 25 år. Vid ny gravsättning påbörjas en ny period om 25 år. Det är gravrättsinnehavaren som bestämmer vem som får gravsättas i graven och dess utsmyckning samt ansvarar för att gravplatsen hålls i ordnat och värdigt skick.

Askgravplats

Askgravplatsen liknar urngraven och är avsedd för en eller flera urnor och upplåts med en gravrättstid på 25 år mot en avgift. Vid ny gravsättning påbörjas en ny period om 25 år. Det är gravrättsinnehavaren som bestämmer vem som får gravsättas i graven. Kyrkogårdsförvaltningen utformar och sköter gravplatsen och tillhandahåller stenen som förses med en namnskylt eller inskription. Respektive kyrkogårdsförvaltning har olika regler vad det gäller egna blommor, ljus mm.

Minneslund

Minneslunden är en helt anonym gravplats. Vid gravsättning i minneslund får anhöriga inte närvara, man får heller inte veta exakt var askan gravsatts. Anhöriga får ett meddelande från kyrkogårdsförvaltningen när gravsättning skett.

Askgravlund

Askgravlunden likar minneslunden men anhöriga får närvara när askan gravsätts. Kyrkogårdsförvaltningen utformar och sköter askgravlunden och en namnskylt sätts upp på en gemensam minnessten mot en avgift. Smyckning med lösa blommor, gravljus mm är tillåtet vid en gemensam smyckningsplats.